Witamy na stronie serwisowej BERNER
Na stronie tej oferujemy naszym partnerom, dystrybutorom, klientom oraz autoryzowanym serwisom techniczne informacje dotyczące każdego produktu.
Bezpośredni dostęp po numerze seryjnym
Wg danych referencyjnych
Jeśli nie możesz odczytać całego kodu, wprowadź pierwsze znaki. Zostanie wyświetlona lista maszyn.
${#locale}
pl
${#locale.language}
pl